Câți dintre voi cunoașteți ce înseamnă, ce implică utilizarea datelor cu caracter personal și mai ales cine te protejează (teoretic) de abuzuri?

date cu caracter personal: nume, prenume, adresa, codul numeric personal, seria & numărul CI-ului, numărul de telefon, adresa de email, imaginea, date bancare, convingerile politice.

Mai jos un scurt intro din campania de informare publică lansata pe data de 28 Ianuarie când se sărbătorește Ziua Europeană a Protecţiei Datelor.

În statele membre ale Uniunii Europene, activitatea de protecţie a datelor cu caracter personal revine unor autorităţi sau instituţii special constituite pentru îndeplinirea unor astfel de competenţe. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este instituția care veghează la aplicarea legii în acest sector ce cade sub incidenţa Legii nr. 677/2001. Îi găsiți pe site-ul www.dataProtection.ro