Azi, de 9 mai constat – cel puțin până la ora scrierii articolui, că în media se se pune accent mai mult pe alt eveniment.

EU27_on_a_globe.svgPe 9 mai este o sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa – Ziua Europei. Totul a pornit la  data de 9 mai 1950, când  Robert Schuman (atunci  ministrul de externe francez) propune, pe baza unei idei a lui Jean Monnet,  punerea în comun a rezervelor de cărbune şi de oţel, astfel luând fiinţă Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oțelului (CECO). Se mai numește și Ziua Schuman. Ziua Europei de fapt se sărbătorește în 2 date:

  • 5 mai pentru Consiliul Europei – cu sediul la Strasbourg;  o organizație internațională, interguvernamentală și regională. Este format din Adunarea Parlamentară, alcătuită din parlamentari proveniți din parlamentele naționale și  Comitetul Miniștrilor, alcătuit din miniștrii de externe ai statelor membre. Comitetul Miniștrilor reprezintă organismul de decizie al Consiliului Europei.
  • 9 mai pentru Uniunea Europeană, în prezent formată din 27 de state suverane și având  o populație combinată de peste 500 de milioane de locuitori. (sursa)

9 mai e sărbătorită că și dată a încheierii celui de-al doilea război mondial – dată impusă, la unii, de Rusia. Lucrurile, foarte pe scurt au stat așa:

  • 7 mai 1945 se semnează la Reims (Franța) actul capitulării Germaniei (orele 02:41). Toate părțile, mai puțin rușii au semnat actul. (delegatul URSS nu a avut mandat petnru a semna); Vesticii au aflat pe 8 mai vestea și de atunci este ziua în care Vestul sărbătorește încheierea celui de-al doilea război mondial.
  • pe 8 mai, imediat după miezul nopții, la cererea lui Stalin, se semnează la Berlin (de fapt suburbie  Karlshorst) un al doilea document unde e prezentă și URSS. În document se pune mult accentul pe capitularea Germaniei în fața Armatei Roșii. Deoarece la momentul semnării documentului ora oficială în Moscova indicat data de 9 mai, au continuat să sărbătorească Ziua Victoriei pe această dată. URSS și țările satelit (oarecum impus) au adoptat această dată de 9 mai  pentru a sărbători încheierea războiului.

Oare la noi, acum în democrație teoretică și practic cu legături mai puternice cu UE decât cu Rusia când se sărbătorește oficial încheierea războiului ?!